Terug
Gepubliceerd op 22/06/2023

2023_GR_00105 - GBS De Boot - Aanpassing schoolreglement en infobrochure - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 20/06/2023 - 20:00 Raadzaal GAC II
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Tom Bosman; Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Afwezig

Bart Peeters; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter
2023_GR_00105 - GBS De Boot - Aanpassing schoolreglement en infobrochure - Goedkeuring 2023_GR_00105 - GBS De Boot - Aanpassing schoolreglement en infobrochure - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassingen aan het schoolreglement en de infobrochure van GBS De Boot goed te keuren.

Juridische grond

Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997: de artikelen 37 bis§2 , 20, 13, 27 bis §2, 14/0, 14/1,53 en 11 quater §3 en §4

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §1 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - voorbereiding gemeenteraad en uitvoering besluiten
<p>Artikel 56 &sect;1 van het decreet lokaal bestuur: Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor. Het college van burgemeester en schepenen voert de besluiten van de gemeenteraad uit.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs GBS De Boot met inbegrip van de infobrochure, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 juni 2022 wordt opgeheven.

Stemming op het artikel

Stemmen voor 22
Tom Bosman, Jasper Baeyens, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het schoolreglement inclusief de infobrochure, het pedagogisch project en de beginselverklaring neutraliteit van GBS De Boot in zijn totaliteit goed.

Stemming op het artikel

Stemmen voor 22
Tom Bosman, Jasper Baeyens, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0

Artikel 3

De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen opgenomen in de infobrochure.

Stemming op het artikel

Stemmen voor 22
Tom Bosman, Jasper Baeyens, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0