Terug
Gepubliceerd op 22/06/2023

2023_GR_00102 - Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing - 2020 -2025 - 1/2023 - (deel gemeente) - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 20/06/2023 - 20:00 Raadzaal GAC II
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Meerjarenplan(aanpassing).

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Tom Bosman; Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Afwezig

Bart Peeters; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_GR_00102 - Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing - 2020 -2025 - 1/2023 - (deel gemeente) - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Tom Bosman, Christel Ringoot
Stemmen voor 17
Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 5
Tom Bosman, Jasper Baeyens, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_GR_00102 - Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing - 2020 -2025 - 1/2023 - (deel gemeente) - Goedkeuring 2023_GR_00102 - Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing - 2020 -2025 - 1/2023 - (deel gemeente) - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Alle budgetten werden aangepast volgens de gewijzigde noden.

Het gewijzigde meerjarenplan heeft een financieel evenwicht.

Het beschikbaar budgettair resultaat is elk jaar groter of gelijk aan nul.

De autofinancieringsmarge van het meerjarenplan in 2025 is groter of gelijk aan nul. 

Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt ieder jaar meer dan € 166.000 en de autofinancieringsmarge bedraagt in 2025 meer dan € 431.803.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 40-41 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheden gemeenteraad
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur</p>
Art. 41 §1 17° van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid gemeenteraad (niet toe te vertrouwen aan college) - dadingen
<p>Artikel 41 &sect;1 17&deg; van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het aangaan van andere dadingen dan dadingen met personeelsleden naar aanleiding van een be&euml;indiging van het dienstverband, die de gevolgen van de be&euml;indiging van het dienstverband als voorwerp hebben</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020- 2025  - 1/2023 (deel gemeente) goed.