Terug
Gepubliceerd op 18/09/2023

2023_GR_00132 - Vrijwilligersreglement - Aanpassing en goedkeuring nieuwe gecoördineerde versie - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 12/09/2023 - 20:00 Raadzaal GAC II
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Reglementen en verordeningen.

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Tom Bosman; Bart Peeters; Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_GR_00132 - Vrijwilligersreglement - Aanpassing en goedkeuring nieuwe gecoördineerde versie - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Tom Bosman, Bart Peeters, Christel Ringoot
Stemmen voor 22
Tom Bosman, Jasper Baeyens, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 1
Bart Peeters
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_GR_00132 - Vrijwilligersreglement - Aanpassing en goedkeuring nieuwe gecoördineerde versie - Goedkeuring 2023_GR_00132 - Vrijwilligersreglement - Aanpassing en goedkeuring nieuwe gecoördineerde versie - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Volgende betaalde taken worden toegevoegd:

19.Leeshelden

Begeleiden van groepjes kinderen uit 2de en 3de leerjaar met leesachterstand tijdens bijeenkomsten. Boeken lezen met de kinderen volgens aangeleerde technieken en ondersteunen met knutsel- en spelactiviteiten.

De vergoeding bedraagt € 20 per bijeenkomst.

Verantwoordelijke coördinator: Bibliothecaris

 20.Taalhelpers

Elke anderstalige nieuwkomer met een hulpvraag kan gedurende 18 maanden gratis beroep doen op een taalhelper of sociaal tolk.  Deze vorm van dienstverlening is enkel van toepassing voor zijn /haar hulpverleningstraject bij de maatschappelijk werker van de afdeling sociale zaken.

De vergoeding bedraagt € 10 per prestatie.

Verantwoordelijke coördinator: Maatschappelijk werker

Regelgeving bevoegdheid

Art. 40-41 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheden gemeenteraad
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nieuwe gecoördinerende versie van het vrijwilligersreglement goed.