Terug
Gepubliceerd op 18/09/2023

2023_GR_00137 - BBC - Rapportering - Opvolgingsrapport 2023 - Kennisneming

Gemeenteraad
di 12/09/2023 - 20:00 Raadzaal GAC II
Kennis genomen
Dit besluit handelt over een Andere documenten BBC.

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Tom Bosman; Bart Peeters; Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter
2023_GR_00137 - BBC - Rapportering - Opvolgingsrapport 2023 - Kennisneming 2023_GR_00137 - BBC - Rapportering - Opvolgingsrapport 2023 - Kennisneming

Motivering

Argumentatie

Vanaf BBC 2020 moet een opvolgingsrapportering over de eerste jaarhelft worden voorgelegd. De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn moeten een opvolgingsrapportering over de eerste jaarhelft voorgelegd krijgen. Dit rapport bevat een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan.  

Het opvolgingsrapport 2023 bevat :

- een tussentijdse evaluatie van de prioritaire acties over de eerste jaarhelft

- een standopgave (overzicht) van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

Juridische grond

- Het Decreet Lokaal Bestuur van 21 december 2017, artikel 263 betreffende het opvolgingsrapport

- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, artikel 29

Regelgeving bevoegdheid

Art. 41 §1 18° van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid gemeenteraad (niet toe te vertrouwen aan college) - rapporteringen
<p>Artikel 41 &sect;1 18&deg; van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: de bevoegdheden van de gemeenteraad, vermeld in artikel 263, 265, 266, 267, 269 en 304, &sect; 6</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het opvolgingsrapport over de eerste jaarhelft van 2023 betreffende de uitvoering van het meerjarenplan en de voortgang van de beleidsdoelstellingen.