Terug
Gepubliceerd op 18/09/2023

2023_GR_00121 - Jeugdverenigingen - Wijziging subsidiereglement werkingstoelage erkende Opwijkse jeugdverenigingen - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 12/09/2023 - 20:00 Raadzaal GAC II
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Reglementen en verordeningen.

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Tom Bosman; Bart Peeters; Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_GR_00121 - Jeugdverenigingen - Wijziging subsidiereglement werkingstoelage erkende Opwijkse jeugdverenigingen - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Tom Bosman, Bart Peeters, Christel Ringoot
Stemmen voor 22
Tom Bosman, Jasper Baeyens, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 1
Bart Peeters
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_GR_00121 - Jeugdverenigingen - Wijziging subsidiereglement werkingstoelage erkende Opwijkse jeugdverenigingen - Goedkeuring 2023_GR_00121 - Jeugdverenigingen - Wijziging subsidiereglement werkingstoelage erkende Opwijkse jeugdverenigingen - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan het vernieuwde subsidiereglement werkingstoelage erkende Opwijkse jeugdverenigingen.

Adviezen

Gemeentelijke jeugdraad Gunstig advies

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 ยง2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het vernieuwde subsidiereglement werkingstoelage erkende Opwijkse jeugdverenigingen.