Terug
Gepubliceerd op 18/09/2023

2023_GR_00114 - MAT - Huishoudelijk reglement - Kennisneming

Gemeenteraad
di 12/09/2023 - 20:00 Raadzaal GAC II
Kennis genomen
Dit besluit handelt over een Reglementen en verordeningen.

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Tom Bosman; Bart Peeters; Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter
2023_GR_00114 - MAT - Huishoudelijk reglement - Kennisneming 2023_GR_00114 - MAT - Huishoudelijk reglement - Kennisneming

Motivering

Argumentatie

Naar aanleiding van wijzigingen aan het organogram en om meer draagvlak te creëren bij het MAT wordt het MAT uitgebreid en werd het huishoudelijk reglement aangepast.

Enkele gewijzigde concrete werkafspraken werden opgenomen (frequentie, duur van de vergadering, beperkt aantal punten, punten opmaken in E-besluit, ..) in het huishoudelijk reglement.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 ยง2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2019 betreffende de "kennisname van het huishoudelijk reglement van het MAT" wordt opgeheven.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van het "Huishoudelijk reglement Managementteam Lokaal Bestuur Opwijk".