Terug
Gepubliceerd op 29/03/2023

2023_GR_00065 - Aanvulling op politiereglement - Verplichting hondenpoepzakje - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 28/03/2023 - 20:00 Raadzaal GAC II
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Politiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Tom Bosman; Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_GR_00065 - Aanvulling op politiereglement - Verplichting hondenpoepzakje - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Tom Bosman, Christel Ringoot
Stemmen voor 23
Tom Bosman, Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_GR_00065 - Aanvulling op politiereglement - Verplichting hondenpoepzakje - Goedkeuring 2023_GR_00065 - Aanvulling op politiereglement - Verplichting hondenpoepzakje - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Artikel 109 van het politiereglement bepaalt:

"In het woongebied waar honden aan de leiband dienen te worden gehouden, zijn de begeleiders ervan verplicht:

• te beletten dat hun hond de parken en plantsoenen, de speelpleinen, de recreatiecentra, andere voor publiek toegankelijke plaatsen, alsmede de voet- en de fietspaden, de rijwegen, de wandelpaden en de bermen bevuilt;

• op de hiervoor vermelde plaatsen de uitwerpselen van hun hond onmiddellijk te verwijderen;

• de hond gebruik te laten maken van de aanwezige hondentoiletten.

Indien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden, onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete, de kosten voor het opruimen en reinigen door de gemeentelijke diensten aan de overtreder aangerekend."

De begeleider van een hond dient verplicht te worden om in het bezit te zijn van een afvalzakje om de uitwerpselen van de hond op te ruimen. Dit maakt het mogelijk om de handhaving op het terrein praktischer en doeltreffender te organiseren. Ook buurgemeente Asse liet deze aanpassing al doorvoeren. In Merchtem is dit eveneens beslist en wordt dit voorgelegd op de gemeenteraad van maart.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord om volgend punt toe te voegen aan artikel 109 van het politiereglement:

In het woongebied waar honden aan de leiband dienen te worden gehouden, zijn de begeleiders verplicht steeds in het bezit te zijn van een afvalzakje om de uitwerpselen van de hond op te ruimen.