Terug
Gepubliceerd op 29/03/2023

2023_GR_00059 - Klachtenreglement - Wijziging algemeen reglement inzake klachtenbehandeling - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 28/03/2023 - 20:00 Raadzaal GAC II
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Tom Bosman; Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_GR_00059 - Klachtenreglement - Wijziging algemeen reglement inzake klachtenbehandeling - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Tom Bosman, Christel Ringoot
Stemmen voor 23
Tom Bosman, Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_GR_00059 - Klachtenreglement - Wijziging algemeen reglement inzake klachtenbehandeling - Goedkeuring 2023_GR_00059 - Klachtenreglement - Wijziging algemeen reglement inzake klachtenbehandeling - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Om het proces van registratie, opvolging en afhandeling van klachten te optimaliseren, is het wenselijk om de klachtencoördinatie toe te wijzen aan de dienst informatiebeheer in plaats van aan de functie van communicatieambtenaar. De coördinator informatiebeheer fungeert als eindverantwoordelijke van de klachtencoördinatie.

Hiertoe wordt het algemeen reglement inzake klachtenbehandeling (goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 maart 2020) gewijzigd. 

Regelgeving bevoegdheid

Art. 41 §1 15° van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid gemeenteraad (niet toe te vertrouwen aan college) - klachtenbehandeling
<p>Artikel 41 &sect;1 15&deg; van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de wijziging van het algemeen reglement inzake klachtenbehandeling goed.

Artikel 2

Het algemeen klachtenreglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.