Terug
Gepubliceerd op 02/03/2023

2023_GR_00042 - Verwervingspremie - Aanpassingen - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 28/02/2023 - 20:00 Raadzaal GAC II
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Tom Bosman; Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_GR_00042 - Verwervingspremie - Aanpassingen - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Tom Bosman, Christel Ringoot
Stemmen voor 20
Jasper Baeyens, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 3
Tom Bosman, Bert De Wel, Marijke De Vis
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_GR_00042 - Verwervingspremie - Aanpassingen - Goedkeuring 2023_GR_00042 - Verwervingspremie - Aanpassingen - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Voor de indexering worden twee verschillende indexen gebruikt.

 De ABEX[1]-index wat betreft de kostprijs van de woning. Deze weerspiegelt de kosten van materialen gebruikt voor het bouwen. Dit wordt ook gehanteerd voor verzekeringen van woningen. Het gebruik van deze index zou leiden tot een aanzienlijke verhoging van de in aanmerking te nemen woningprijs. Daarom wordt deze indexering niet toegepast. 

De gewone consumptie index[2] wordt gebruikt voor het aanpassen de inkomensgrenzen.

Noot: Tervuren heeft een identiek reglement waarin enkel de indexering van de inkomensgrenzen is opgenomen. Niet de aankoopwaarde woning. Zie bijlage: gemeentelijk reglement verwervingspremie Tervuren.

Berekening:

Art. 3, 4°

Aankoopprijs eengezinswoning: € 365.000,00                     geïndexeerd: € 502.688,61            

Aankoopprijs appartement: € 290.000,00                             geïndexeerd: € 399.396,61

Art. 4, §1, 4°

Alleenstaande € 34.000,00 verhoogd met € 3.180,00 per kind

        Geïndexeerd: € 43.690,79 / per kind geïndexeerd: € 4.086,37

 Gezamenlijk inkomen € 68.000

        Geïndexeerd: € 87.373,76 / per kind geïndexeerd: € 4.086,37

De geïndexeerde inkomensgrenzen  worden in het reglement toegepast.

[1] Index 1 januari 2013: 729 - 1 januari 2023: 1004

[2] December 2012: 171.60 - December 2022: 220.51


Bijlage: aangepast reglement

Na evaluatie worden onderstaande artikels eveneens aangepast:

- artikel 3 5°: renovatiewerken zonder vergunning komen eveneens in aanmerking.

- artikel 4 3°: op de dag van de aanvraag wordt er enkel met de zakelijke rechten in volle eigendom en vruchtgebruik rekening gehouden.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 40-41 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheden gemeenteraad
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het aangepast gemeentelijk reglement met betrekking tot de verwervingspremie goed.