Terug
Gepubliceerd op 26/01/2023

2023_GR_00010 - Aanvullende politieverordening - Reglement betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 24/01/2023 - 20:00 Raadzaal GAC II
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Politiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Tom Bosman; Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Afwezig

Patrick De Smedt; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_GR_00010 - Aanvullende politieverordening - Reglement betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Tom Bosman, Christel Ringoot
Stemmen voor 21
Tom Bosman, Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Evelien Beeckman, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 1
Eliane Laurent
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_GR_00010 - Aanvullende politieverordening - Reglement betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein - Goedkeuring 2023_GR_00010 - Aanvullende politieverordening - Reglement betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

In zitting van 27.04.2021 keurde de gemeenteraad een nieuw gemeentelijk reglement goed betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein.

In zitting van 26.04.2022 keurde de gemeenteraad een gewijzigde versie van het reglement goed, meer bepaald aan artikel 5.1. over de maximumafmetingen en de mogelijkheid om een terras uit te breiden op het openbaar domein voor de gevel van een aanpalend pand in het centrum van Opwijk.

In zitting van 24.01.2023 keurt de gemeenteraad een volgende versie van het reglement goed. De wijzigingen betreffen:

  • De jaarlijkse aanvraagprocedure verloopt voortaan via het digitaal evenementenloket (Eaglebe)
  • De vergunning voor een zomerterras wordt met 1 maand verlengd, tot wanneer het winteruur aanvangt en uiterlijk tot 31 oktober. In het licht van de klimaatverandering met steeds mooiere nazomers is dit een evidente aanpassing van het reglement.

Beide wijzigingen werden reeds rechtstreeks met de horeca-uitbaters besproken.

Er werd advies gevraagd aan brandweer en politie.

De brandweer verwijst naar het zonaal reglement houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in PTI's en naar de richtlijnen die destijds golden voor de winterterrassen tijdens de coronapandemie.

De politie geeft gunstig advies mits bijkomende maatregelen om de zichtbaarheid van de terrasconstructie te verhogen naarmate de dagen en avonden donkerder worden. Reflectoren en lichtpunten (geen sfeerverlichting) worden al verplicht in artikel 5.3. Vormvereisten van het reglement.

Juridische grond

De Algemene Politieverordening van de gemeente Opwijk, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 januari 2015, gewijzigd in zitting van 19 november 2019.

Het zonaal reglement houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in Publiek Toegankelijke Inrichtingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van Opwijk in zitting van 1 december 2020 en van toepassing vanaf 1 februari 2021.

Het zonaal reglement houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in Evenementen, goedgekeurd door de gemeenteraad van Opwijk in zitting van 1 december 2020 en van toepassing vanaf 1 februari 2021. 

Regelgeving bevoegdheid

Art. 40-41 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheden gemeenteraad
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad besluit om het addendum aan de algemene politieverordening, betreffende het opstellen van terrassen op openbaar domein, goedgekeurd door de gemeenteraad van Opwijk in zitting van 26 april 2022 op te heffen.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het reglement betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein als aanvullende politieverordening goed en dit met ingang van 24 januari 2023.