Terug
Gepubliceerd op 26/01/2023

2023_GR_00005 - Digitaal inschrijvingssysteem basisscholen - Reglement van orde ombudsdienst inschrijvingen - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 24/01/2023 - 20:00 Raadzaal GAC II
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Reglement Onderwijs.

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Tom Bosman; Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Afwezig

Patrick De Smedt; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_GR_00005 - Digitaal inschrijvingssysteem basisscholen - Reglement van orde ombudsdienst inschrijvingen - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Tom Bosman, Christel Ringoot
Stemmen voor 22
Tom Bosman, Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_GR_00005 - Digitaal inschrijvingssysteem basisscholen - Reglement van orde ombudsdienst inschrijvingen - Goedkeuring 2023_GR_00005 - Digitaal inschrijvingssysteem basisscholen - Reglement van orde ombudsdienst inschrijvingen - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De gemeenteraad wordt het reglement van orde met betrekking tot de ombudsdienst inschrijvingen gewoon basisonderwijs gemeente Opwijk ter goedkeuring voorgelegd.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 ยง2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het reglement van orde met betrekking tot de ombudsdienst inschrijvingen gewoon basisonderwijs gemeente Opwijk.