Terug
Gepubliceerd op 01/06/2022

2022_GR_00090 - Jaarrekening 2021 - Correctie jaarrekening 2021 - Kennisneming

Gemeenteraad
di 31/05/2022 - 20:00 Raadzaal GAC II
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Afwezig

Jan Couck, Schepen; Floris Van den Broeck; Jasper Baeyens; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter
2022_GR_00090 - Jaarrekening 2021 - Correctie jaarrekening 2021 - Kennisneming 2022_GR_00090 - Jaarrekening 2021 - Correctie jaarrekening 2021 - Kennisneming

Motivering

Argumentatie

Het schema T4 wordt met de juiste info voorgelegd aan de gemeenteraad.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 40-41 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheden gemeenteraad
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het schema T4 .