Terug
Gepubliceerd op 28/04/2022

2022_GR_00065 - Jaarrekening 2021 - Goedkeuring van de rekening 2021 gemeente en OCMW - deel OCMW - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/04/2022 - 21:00 Raadzaal GAC II
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Afwezig

William Engels, Schepen; Jeroen Eenens; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00065 - Jaarrekening 2021 - Goedkeuring van de rekening 2021 gemeente en OCMW - deel OCMW - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Christel Ringoot
Stemmen voor 14
Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 5
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Lutgard Van der Borght
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00065 - Jaarrekening 2021 - Goedkeuring van de rekening 2021 gemeente en OCMW - deel OCMW - Goedkeuring 2022_GR_00065 - Jaarrekening 2021 - Goedkeuring van de rekening 2021 gemeente en OCMW - deel OCMW - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De jaarrekening 2021 werd op 31 maart  afgesloten.

Alle nodige documenten, rapporten en verduidelijkingen worden in bijlage toegevoegd. 

Juridische grond

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheercyclus.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 40-41 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheden gemeenteraad
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De jaarrekening over het boekjaar 2021 van gemeente en OCMW (deel OCMW) wordt door de gemeenteraad vastgesteld en goedgekeurd en zo wordt de globale jaarrekening 2021 Gemeente en OCMW vastgesteld en goedgekeurd..

Het  balanstotaal op 31 december 2021 werd vastgesteld op € 95.186.113.

Het resultaat van de exploitatierekening bedraagt in de jaarrekening : € 3.588.987 ten opzichte van € 1.741.547 in het budget 2021. (na de laatste budgetwijziging). 

Het overschot van het boekjaar in de algemene boekhouding bedraagt : €1.218.635

Het beschikbaar budgettair resultaat 2021 bedraagt : € 6.521.163