Terug
Gepubliceerd op 01/06/2022

2022_RMW_00018 - Jaarrekening 2021 - Correctie jaarrekening 2021 - Kennisneming

Raad van maatschappelijk welzijn
di 31/05/2022 - 21:00 Raadzaal GAC II
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche; Patrick De Smedt, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Afwezig

Jan Couck, Schepen; Floris Van den Broeck; Jasper Baeyens; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche
2022_RMW_00018 - Jaarrekening 2021 - Correctie jaarrekening 2021 - Kennisneming 2022_RMW_00018 - Jaarrekening 2021 - Correctie jaarrekening 2021 - Kennisneming

Motivering

Argumentatie

Het schema T4 wordt met de juiste info voorgelegd aan de gemeenteraad.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 78 §1 1° van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid OCMW-Raad (niet toe te vertrouwen aan vast bureau)
<p>Artikel 78 &sect;1 1&deg; van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het vast bureau worden toevertrouwd: de bevoegdheden die aan de raad voor maatschappelijk welzijn zijn toegewezen, vermeld in afdeling 1 en 2 van dit hoofdstuk, en de bevoegdheid tot overdracht, vermeld in het eerste lid</p>
Art. 78 §1 4° van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid OCMW-Raad (niet toe te vertrouwen aan vast bureau) - beleidsrapporten
<p>Artikel 78 &sect;1 4&deg; van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het vast bureau worden toevertrouwd: het vaststellen van de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 249</p>

Besluit

De raad van maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad neemt kennis van het schema T4 .