Terug
Gepubliceerd op 23/02/2022

2022_GR_00015 - BuBaO MOZA-IK - Huishoudelijk reglement schoolraad 2021-2025 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 22/02/2022 - 20:00 Schuur Hof ten Hemelrijk - Kloosterstraat 7
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00015 - BuBaO MOZA-IK - Huishoudelijk reglement schoolraad 2021-2025 - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Christel Ringoot
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00015 - BuBaO MOZA-IK - Huishoudelijk reglement schoolraad 2021-2025 - Goedkeuring 2022_GR_00015 - BuBaO MOZA-IK - Huishoudelijk reglement schoolraad 2021-2025 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het huishoudelijk reglement werd besproken en goedgekeurd door de leden van de schoolraad op de vergadering op 24 januari 2022.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit huishoudelijk reglement goed te keuren.

Juridische grond

Het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, artikel 23.

De Ministeriële Omzendbrief GD/2004/03 van 13 juli 2004 “lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs".

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement van de schoolraad van het Buitengewoon Basisonderwijs MOZA-IK van 2021 - 2025 goed.