Terug
Gepubliceerd op 23/02/2022

2022_GR_00025 - Vrijwilligersreglement - Aanpassing en goedkeuring nieuwe gecoördineerde versie - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 22/02/2022 - 20:00 Schuur Hof ten Hemelrijk - Kloosterstraat 7
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00025 - Vrijwilligersreglement - Aanpassing en goedkeuring nieuwe gecoördineerde versie - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Christel Ringoot
Stemmen voor 22
Jasper Baeyens, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 1
Bert De Wel
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00025 - Vrijwilligersreglement - Aanpassing en goedkeuring nieuwe gecoördineerde versie - Goedkeuring 2022_GR_00025 - Vrijwilligersreglement - Aanpassing en goedkeuring nieuwe gecoördineerde versie - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Volgende onbetaalde taken worden toegevoegd:

  • Ondersteuning bij projecten welzijn en/of vrije tijd zoals: communicatie verspreiden, sfeer brengen in het straatbeeld, ondersteunen van eenzame en hulpbehoevende mensen, verspreiden van materiaal naar burgers, Opwijk Zonder Grenzen, Erfgoeddag, Stripdorp, Vlaanderen Zingt…
  • Peter/ meter voor onderhoud groenperkjes

Volgende betalende taken worden toegevoegd:

  1. Vervoer van mensen in crisissituaties
  2. Medewerker ‘t Kapstokske
  3. Stagemedewerker
  4. Sociale kruidenier

Daarnaast is er een update in op te volgen zalen en locaties. En in de verantwoordelijke coördinatoren per taak.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 40-41 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheden gemeenteraad
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nieuwe gecoördinerende versie van het vrijwilligersreglement goed.