Terug
Gepubliceerd op 03/08/2021

2021_CBS_01325 - Politieverordening - Zeepkistenrace De Knipoog - 24 september 2021 - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 02/08/2021 - 09:00 collegezaal GAC II
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Afwezig

William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Stemming op het agendapunt

2021_CBS_01325 - Politieverordening - Zeepkistenrace De Knipoog - 24 september 2021 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Inez De Coninck, Evelien Beeckman, Johan Deleu, Roland Mortier, Christel Ringoot
Stemmen voor 4
Evelien Beeckman, Inez De Coninck, Johan Deleu, Roland Mortier
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_CBS_01325 - Politieverordening - Zeepkistenrace De Knipoog - 24 september 2021 - Goedkeuring 2021_CBS_01325 - Politieverordening - Zeepkistenrace De Knipoog - 24 september 2021 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Op vrijdag 24 september 2021 organiseert de Vrije Basisschool De Knipoog Mazenzele naar aanleiding van de verkeersweek een zeepkistenrace vanaf 13u tot 15u15. Zij willen graag de straat gebruiken als parcours, vanaf het kruispunt Gildelaan tot het kruispunt Sint-Pietersweg. Er dienen verkeersmaatregelen te worden genomen om de deelnemers aan deze activiteit en de weggebruikers te beschermen. Voor dit evenement wordt de Kouterbaan afgesloten voor verkeer. De paaltjes in de Sint-Pietersweg worden tijdelijk verwijderd.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 ยง2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt de politieverordening goed voor de zeepkistenrace, die plaats vindt op vrijdag 24 september 2021.

Artikel 2

Verkeersmaatregelen :

Op 24 september 2021 wordt de Kouterbaan afgesloten voor verkeer vanaf 13.00 uur tot 15.15 uur vanaf het kruispunt Gildelaan tot het kruispunt Sint-Pietersweg.

De paaltjes in de Sint-Pietersweg worden tijdelijk verwijderd.

Artikel 3

De maatregel, voorzien in artikel 2, zal ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door aangepaste verkeerssignalisatie, voorzien in bijlage II van het verkeersreglement (KB. 1/12/75).

Artikel 4

De overtredingen zullen beteugeld worden met politiestraffen voor zover een wet , een algemene of provinciale verordening geen andere straffen voorziet.

Artikel 5

De school zal de bewoners van de Kouterbaan en de Sint-Pietersweg tijdig schriftelijk in kennis stellen van deze activiteit.