Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_RMW_00049 - Sociale Kruidenier De Spruit - Reglement toekenningsvoorwaarden en afspraken aangaande de praktische uitwerking - Goedkeuring

Raad van maatschappelijk welzijn
di 21/12/2021 - 20:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche; Patrick De Smedt, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans

Secretaris

Katleen Biesemans

Voorzitter

Wouter Van Driessche

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00049 - Sociale Kruidenier De Spruit - Reglement toekenningsvoorwaarden en afspraken aangaande de praktische uitwerking - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Patrick De Smedt, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 20
Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche, Jasper Baeyens, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 3
Bert De Wel, Luc De Ridder, Marijke De Vis
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00049 - Sociale Kruidenier De Spruit - Reglement toekenningsvoorwaarden en afspraken aangaande de praktische uitwerking - Goedkeuring 2021_RMW_00049 - Sociale Kruidenier De Spruit - Reglement toekenningsvoorwaarden en afspraken aangaande de praktische uitwerking - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Op 27 april 2021 heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn een eerste ontwerp van een reglement met toekenningsvoorwaarden aan de sociale kruidenier goedgekeurd. Echter stellen we voor om dit reglement aan te passen naar aanleiding van

  • een aanpassing van de gezinstypes (van 4 naar 3),
  • de goedkeuring van het gebruik van een lokale groente en fruit-cheque op het vast bureau van 9 augustus 2021 
  • de nood aan een meer uitgebreide uitleg over de toekenningsvoorwaarden
  • de nood aan een duidelijk afsprakenkader over de praktische uitwerking van de kruidenier
  • overleg met de sociale dienst van het OCMW, alsook overleg met andere gemeenten, de softwareleverancier en met de POD MI.

De sociale dienst van het OCMW screent alle gebruikers van de sociale kruidenier en brengt hun dossier voor op het bijzonder comité. Gezien de huidige werkdruk, geven zij aan dat de bewijslast en de voorbereiding van de dossiers ten laatste 31 maart 2022 is afgewerkt. 

Het nieuwe reglement zou in voege gaan op 1 februari 2022.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 77 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheden OCMW-Raad (algemeen)
<p>Artikel 77 van het decreet lokaal bestuur: De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd. De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en kan daarvoor algemene regels vaststellen. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de reglementen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast. Die kunnen betrekking hebben op het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en op het inwendige bestuur ervan.</p>

Besluit

De raad van maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De leden van de OCMW-Raad beslissen dat het oude reglement van de sociale kruidenier alsook de principebeslissing omtrent de luierbank niet langer gelden. 

De leden van de OCMW-Raad nemen kennis van het voorgestelde nieuwe reglement van de sociale kruidenier De Spruit en keuren dit goed, waardoor de nieuwe werking in voege zal treden op 1 februari 2022.