Terug
Gepubliceerd op 23/09/2021

2021_GR_00139 - Uitbating voor bepaalde inrichtingen - Uitbatingsreglement - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 21/09/2021 - 20:00 Schuur Hof ten Hemelrijk - Kloosterstraat 7
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00139 - Uitbating voor bepaalde inrichtingen - Uitbatingsreglement - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 22
Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche, Jasper Baeyens, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 1
Bert De Wel
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00139 - Uitbating voor bepaalde inrichtingen - Uitbatingsreglement - Goedkeuring 2021_GR_00139 - Uitbating voor bepaalde inrichtingen - Uitbatingsreglement - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het lijkt  wenselijk dat de opening en/of uitbating van dergelijke inrichtingen onderworpen wordt aan een uitbatingsvergunning, verleend door het college van burgemeester en schepenen;

Ook andere hinderlijke inrichtingen kunnen hier aan onderworpen  worden, bv. belwinkels, CBD-winkels, discotheken en nachtclubs;

Dit kan gereglementeerd  worden via een uitbatingsreglement voor bepaalde inrichtingen;

Dit reglement schept een kader schept voor de uitbatingsmodaliteiten van die inrichtingen en tot doel heeft om de inrichtingen te kunnen controleren en om de verstoring van de openbare orde en overlast tegen te gaan;

Regelgeving bevoegdheid

Art. 40 ยง3 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid gemeenteraad - vaststelling gemeentelijke reglementen
<p>Artikel 40 &sect;3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het uitbatingsreglement voor bepaalde inrichtingen goed.