Terug
Gepubliceerd op 23/09/2021

2021_GR_00138 - Gemeentelijke kinderraad Opwijk - Wijziging huishoudelijk reglement gemeentelijke kinderraad Opwijk - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 21/09/2021 - 20:00 Schuur Hof ten Hemelrijk - Kloosterstraat 7
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00138 - Gemeentelijke kinderraad Opwijk - Wijziging huishoudelijk reglement gemeentelijke kinderraad Opwijk - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 23
Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche, Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00138 - Gemeentelijke kinderraad Opwijk - Wijziging huishoudelijk reglement gemeentelijke kinderraad Opwijk - Goedkeuring 2021_GR_00138 - Gemeentelijke kinderraad Opwijk - Wijziging huishoudelijk reglement gemeentelijke kinderraad Opwijk - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De gemeenteraad wordt gevraagd het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke kinderraad Opwijk van datum 9 september 2019 op te heffen.

De gemeenteraad wordt gevraagd het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke kinderraad Opwijk van datum 21 september 2021 goed te keuren.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 ยง2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke kinderraad Opwijk van datum 9 september 2019 op te heffen.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke kinderraad Opwijk van datum 21 september 2021 goed te keuren.