Terug
Gepubliceerd op 23/06/2021

2021_GR_00099 - Politieverordening - Administratieve sanctie betreffende het parkeren in de blauwe zone - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 22/06/2021 - 21:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00099 - Politieverordening - Administratieve sanctie betreffende het parkeren in de blauwe zone - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00099 - Politieverordening - Administratieve sanctie betreffende het parkeren in de blauwe zone - Goedkeuring 2021_GR_00099 - Politieverordening - Administratieve sanctie betreffende het parkeren in de blauwe zone - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het aanvullend politiereglement voor de uitbreiding van de blauwe zone in het centrum van de gemeente werd goedgekeurd door het college in zitting van 31 mei 2021.

De mogelijkheid bestaat om de inbreuken te sanctioneren door middel van een administratieve sanctie. 

De overeenkomst met Haviland aangaande de aanstelling van een sanctionerend ambtenaar voor GAS 1 – blauwe zone werd reeds door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 25 mei 2021.

De opvolging van de dossiers betreffende de inbreuken door Haviland kost 18 euro per dossier. 

De gemeente kan de hoogte van de boete zelf bepalen. Er wordt voorgesteld bij vastgestelde inbreuken een administratieve sanctie op te leggen van 30 euro. 

Juridische grond

Wet van 24/6/2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties

KB 1/12/1975 en latere wijzigingen betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone van 27 januari 2011 wordt opgeheven op 31 augustus 2021.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de politieverordening betreffende het parkeren in de blauwe zone goed.

Deze politieverordening treedt in werking op 1 september 2021.