Terug
Gepubliceerd op 23/06/2021

2021_GR_00100 - Retributie - Retributiereglement op bewonerskaarten - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 22/06/2021 - 21:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00100 - Retributie - Retributiereglement op bewonerskaarten - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00100 - Retributie - Retributiereglement op bewonerskaarten - Goedkeuring 2021_GR_00100 - Retributie - Retributiereglement op bewonerskaarten - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Vanaf 1 september 2021 wordt de blauwe zone met bewonerskaarten in het centrum uitgebreid.

Er wordt vanaf 1 september 2021 een gemeentelijke retributie gevestigd voor de aankoop van een bewonerskaart. De retributie bedraagt 10 euro. De bewonerskaart heeft een geldigheid van drie jaar. 

Een kaart voor bewoners-parkeren wordt afgeleverd aan personen gedomicilieerd of aan tweede verblijvers in de gemeente in een straat waar blauwe zone uitgezonderd bewoners van kracht is. Het aantal kaarten wordt beperkt tot één kaart per wooneenheid, met uitzondering van de zone “centrum handelszaken” waar enkel een bewonerskaart wordt afgeleverd aan bewoners die niet beschikken over een garage.  

Bewonerskaarten worden beperkt tot de voertuigen zoals bedoeld door verkeersbord E9b: personenwagen, auto's voor dubbelgebruik en minibussen (“elke auto opgevat en gebouwd voor het vervoer van personen, die bij gebruik voor het bezoldigde vervoer van personen, ten hoogste acht plaatsen mag bevatten, zonder die van de bestuurder”)

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraadsbeslissing van 27 januari 2005 houdende de bepaling van het aantal bewonerskaarten per wooneenheid in de zones met beperkte parkeertijd waar het gebruik van bewonerskaarten toegelaten is, wordt opgeheven op 31 augustus 2021.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het gemeentelijk retributiereglement op bewonerskaarten goed voor de dienstjaren 2021 (vanaf 1/9/2021) - 2025.