Terug
Gepubliceerd op 23/06/2021

2021_RMW_00033 - Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing - 2020-2025 - 1/2021 (deel OCMW) - Goedkeuring

Raad van maatschappelijk welzijn
di 22/06/2021 - 20:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche; Patrick De Smedt, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans

Secretaris

Katleen Biesemans

Voorzitter

Wouter Van Driessche

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00033 - Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing - 2020-2025 - 1/2021 (deel OCMW) - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Patrick De Smedt, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 17
Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 6
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00033 - Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing - 2020-2025 - 1/2021 (deel OCMW) - Goedkeuring 2021_RMW_00033 - Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing - 2020-2025 - 1/2021 (deel OCMW) - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Alle budgetten werden aangepast volgens de gewijzigde noden. 

Het gewijzigde meerjarenplan heeft een financieel evenwicht.

Het beschikbaar budgettair resultaat is elk jaar is groter of gelijk aan nul.

De autofinancieringsmarge van het meerjarenplan in 2025 is groter of gelijk aan nul.

Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt ieder jaar meer dan € 355.000 en de autofinancieringsmarge bedraagt  in 2025 meer dan € 368.000.

Juridische grond

Decreet over het lokaal bestuur dd. 22.12.2017.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 77-78 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheden OCMW-Raad
<p>De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 77-78 van het decreet lokaal bestuur</p>

Besluit

De raad van maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020- 2025 - 1/2021 (deel OCMW) goed.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijke welzijn  stelt de kredieten 2022 (deel  OCMW) vast.