Terug
Gepubliceerd op 28/04/2021

2021_GR_00080 - Vrijwilligersreglement - Aanpassing en goedkeuring nieuwe gecoördineerde versie - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 27/04/2021 - 21:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00080 - Vrijwilligersreglement - Aanpassing en goedkeuring nieuwe gecoördineerde versie - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00080 - Vrijwilligersreglement - Aanpassing en goedkeuring nieuwe gecoördineerde versie - Goedkeuring 2021_GR_00080 - Vrijwilligersreglement - Aanpassing en goedkeuring nieuwe gecoördineerde versie - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Opmerking: Daarnaast zijn er ook nog de onbezoldigde vrijwilligerstaken zoals:

 Vrijwilligers Opwijks gemeentearchief

 Vrijwilligers School de Boot: zwemouders, leesouders, schooluitstappen

 Boeken terugplaatsen in de bibliotheek

 Vrijwilligers Mensen helpen Mensen

 Ook de minder frequente vrijwilligerstaken zoals opdienen op een receptie, helpen bij een opendeurdag van de gemeente, enz…

 Ondersteuning bij sociale kruidenier: onthaal, orde en netheid, logistieke ondersteuning en opvolging van stockbeheer

ondersteuning bij projecten welzijn zoals: communicatie verspreiden, sfeer brengen in het straatbeeld, ondersteunen van eenzame en hulpbehoevende mensen, verspreiden van materiaal naar burgers,… Deze laatste taak wordt toegevoegd als onbezoldigde taak.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 40-41 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheden gemeenteraad
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nieuwe gecoördinerende versie van het vrijwilligersreglement goed.