Terug
Gepubliceerd op 28/04/2021

2021_GR_00073 - Reglement - terrasreglement - Gemeentelijk reglement zomerterrassen - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 27/04/2021 - 21:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00073 - Reglement - terrasreglement - Gemeentelijk reglement zomerterrassen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00073 - Reglement - terrasreglement - Gemeentelijk reglement zomerterrassen - Goedkeuring 2021_GR_00073 - Reglement - terrasreglement - Gemeentelijk reglement zomerterrassen - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De invoering van een gemeentelijk reglement betreffende het opstellen van terrassen op openbaar domein drong zich op:

- gelet op de jaarlijkse vraag van horeca-uitbaters om een zomerterras op openbaar domein te plaatsen;

- gelet op het feit dat de terrassen in belangrijke mate het ruimtelijk uitzicht van de gemeente bepalen;

Door de grote diversiteit aan terrasuitvoeringen ontbrak een uniform beeld op het openbaar domein.

Deze diversiteit in uitvoering en materialen resulteerde uiteindelijk ook in verschillen op vlak van veiligheid van de constructie.

De veiligheid van de terrasgebruiker en de gebruiker van de openbare weg moeten geoptimaliseerd worden.

Bestaande terrasinrichtingen die, voor zover ze geen inbreuk vormen op de veiligheidsvoorschriften en reeds deel uitmaakten van een eerder verleende vergunning, kunnen verder worden gebruikt.

Juridische grond

De Algemene Politieverordening van de gemeente Opwijk, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 januari 2015, gewijzigd in zitting van 19 november 2019.

Het zonaal reglement houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in Publiek Toegankelijke Inrichtingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van Opwijk in zitting van 1 december 2020 en van toepassing vanaf 1 februari 2021.

Het zonaal reglement houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in Evenementen, goedgekeurd door de gemeenteraad van Opwijk in zitting van 1 december 2020 en van toepassing vanaf 1 februari 2021. 

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 ยง2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad besluit om aan de algemene politieverordening, goedgekeurd door de gemeenteraad van Opwijk in zitting van 27 januari 2015, gewijzigd in zitting van 19 november 2019, met betrekking tot inname openbaar domein door terrassen, vanaf 1 mei 2021, de artikelen in bijlage toe te voegen in het addendum betreffende het opstellen van terrassen op openbaar domein.