Terug
Gepubliceerd op 28/04/2021

2021_RMW_00025 - Sociale kruidenier " De Spruit" - Reglement - Goedkeuring

Raad van maatschappelijk welzijn
di 27/04/2021 - 20:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche; Patrick De Smedt, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans

Secretaris

Katleen Biesemans

Voorzitter

Wouter Van Driessche

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00025 - Sociale kruidenier " De Spruit" - Reglement - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Patrick De Smedt, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00025 - Sociale kruidenier " De Spruit" - Reglement - Goedkeuring 2021_RMW_00025 - Sociale kruidenier " De Spruit" - Reglement - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De doelgroep is beperkt tot de meest kwetsbaren in de gemeente.  Zij zullen op basis van een sociaal verslag recht hebben op een maandelijks voedselpakket.  De grootte van dit pakket is afhankelijk van het aantal gezinsleden.  

Regelgeving bevoegdheid

Art. 77-78 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheden OCMW-Raad
<p>De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 77-78 van het decreet lokaal bestuur</p>

Besluit

De raad van maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad van maatschappelijk welzijn keurt het reglement van de sociale kruidenier " De Spruit " goed en geeft opdracht aan de medewerkers van de afdeling sociale zaken dit reglement te implementeren binnen de dienstverlening.

De voertaal in de sociale kruidenier is Nederlands ; er wordt enkel Nederlands gesproken.