Terug
Gepubliceerd op 26/02/2021

2021_GR_00028 - Gemeentelijke begraafplaatsen - Nieuw huishoudelijk reglement - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 20:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00028 - Gemeentelijke begraafplaatsen - Nieuw huishoudelijk reglement - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 19
Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche, William Engels
Stemmen tegen 1
Jeroen Eenens
Onthoudingen 3
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Lutgard Van der Borght
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00028 - Gemeentelijke begraafplaatsen - Nieuw huishoudelijk reglement - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 6
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght
Stemmen tegen 17
Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche, William Engels
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00028 - Gemeentelijke begraafplaatsen - Nieuw huishoudelijk reglement - Goedkeuring 2021_GR_00028 - Gemeentelijke begraafplaatsen - Nieuw huishoudelijk reglement - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Met de aanpassing van het reglement wil het bestuur meer éénvormigheid creëren. Tot op heden heeft men keuze tussen verschillende soorten concessies  : 25 jaar, 50 jaar, met of zonder kelder. Dit maakt het zowel voor de aanvragers als voor de dienst burgerzaken niet eenvoudig. 

We streven naar een beleid waar slechts keuze is uit 2 soorten grond, nl. kosteloze grond of concessiegrond van 30 jaar zonder kelder. Concessies voor 50 jaar worden de laatste jaren bijna niet meer genomen door de aanvragers. 

De huidige concessies die nog lopen of verlengd worden zullen in hun oorspronkelijke staat behouden worden. Nieuwe kelders worden niet meer aangeboden.

Juridische grond

Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004.

Beslissing van de gemeenteraad van 15 december 2015 over goedkeuring van een nieuw politiereglement op de begraafplaatsen.

Beslissing van de gemeenteraad van 29 januari 2019 over goedkeuring van een tariefreglement voor de concessies op de begraafplaatsen en  tarief voor de uitstrooiing van niet-inwoners 2019.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §1 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - voorbereiding gemeenteraad en uitvoering besluiten
<p>Artikel 56 &sect;1 van het decreet lokaal bestuur: Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor. Het college van burgemeester en schepenen voert de besluiten van de gemeenteraad uit.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het ter zitting ingediende amendement van de CD&V-fractie bij artikel 1.4 van het voorgestelde huishoudelijk reglement : "De uitvaarten (teraardebestellingen, bijzettingen of verstrooiingen) op de begraafplaatsen gaan verplicht door uiterlijk de 6 werkdag na het overlijden, de dag van overlijden niet inbegrepen."

Stemresultaten voor 2021_GR_00028 - Gemeentelijke begraafplaatsen - Nieuw huishoudelijk reglement amendement- Goedkeuring

Er werd geen meerderheid behaald voor deze stemronde

Stemresultaat: Tegen

Publieke stemming met:

  • 6 stem(men) voor: Jasper Baeyens, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Bert De Wel, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght
  • 17 stem(men) tegen: Evelien Beeckman, Albert Beerens, Jan Couck, Inez De Coninck, Willem De Pauw, Patrick De Smedt, Johan Deleu, William Engels, Eliane Laurent, Roland Mortier, Els Van Buggenhout, Wouter Van Driessche, Els Van Gucht, Floris Van den Broeck, Katty Van der Borght, Linda Verbesselt, Joske Vermeir

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het nieuw huishoudelijk reglement voor de 3 gemeentelijke begraafplaatsen goed. Het regelement gaat in voege vanaf 1 maart 2021 en vervangt het huidig vigerende reglement.