Terug
Gepubliceerd op 26/02/2021

2021_GR_00025 - Speeltuinen - Aanvullende politieverordening - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 20:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00025 - Speeltuinen - Aanvullende politieverordening - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 22
Jasper Baeyens, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche, William Engels
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 1
Bert De Wel
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00025 - Speeltuinen - Aanvullende politieverordening - Goedkeuring 2021_GR_00025 - Speeltuinen - Aanvullende politieverordening - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

In het algemeen politiereglement van de politiezone AMOW, goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 november 2019, refereert artikel 72 zoals beschreven in’ Afdeling 9. Ontspanningsactiviteiten en -plaatsen’ naar de bepalingen die van kracht zijn in de speeltuinen in deze politiezone.

Rekening houdende met het gegeven dat er sindsdien specifieke bepalingen zijn goedgekeurd voor de speeltuinen van de gemeente Opwijk, dienen deze als aanvullende politieverordening toegevoegd te worden aan het algemeen politiereglement.

Op deze wijze kan eventuele overlast efficiënter aangepakt worden door de politiediensten en de op korte termijn in te schakelen gemeenschapswachten.

Deze aanvullende politieverordening - speeltuinen gemeente Opwijk is voorgelegd aan de dienst wijk en dienst interventie van de politie en heeft geen bemerkingen ontvangen.

Juridische grond

Het algemeen politiereglement AMOW, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 januari 2015 en laatst gewijzigd bij GR-beslissing van 19 november 2019.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Beleidsdoelstellingen

Aanbieden en ondersteunen van kwalitatief onderwijs, kinderopvang, speel- en ontwikkelingskansen.
Creëren van speel- en vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren
Creëren, moderniseren, verfraaien van veilige en duurzame speelruimte

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de aanvullende politieverordening - speeltuinen gemeente Opwijk.