Terug
Gepubliceerd op 26/02/2021

2021_GR_00033 - Reglement materiële tussenkomst voor personen met chronische incontinentie, met permanente stomaproblematiek en die nierdialyse aan huis ondergaan - Aanpassing aantal huisvuilzakken - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 20:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00033 - Reglement materiële tussenkomst voor personen met chronische incontinentie, met permanente stomaproblematiek en die nierdialyse aan huis ondergaan - Aanpassing aantal huisvuilzakken - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche, William Engels
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00033 - Reglement materiële tussenkomst voor personen met chronische incontinentie, met permanente stomaproblematiek en die nierdialyse aan huis ondergaan - Aanpassing aantal huisvuilzakken - Goedkeuring 2021_GR_00033 - Reglement materiële tussenkomst voor personen met chronische incontinentie, met permanente stomaproblematiek en die nierdialyse aan huis ondergaan - Aanpassing aantal huisvuilzakken - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het aantal rechthebbenden schommelt jaarlijks tussen de 50 en 70 personen. 

Als we slechts 2 rollen geven, dan zou men 20 individuele zakken ontvangen, m.a.w. 5 zakken minder. 

De vuilzakken worden 0,50 euro duurder per stuk. 

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Beleidsdoelstellingen

Werken aan een beter welzijn met gelijke kansen voor iedereen in een veilige gemeente.
Aandacht voor zorg en vrije tijd bij senioren
Aanbieden van dementiezorg en mantelzorg in samenwerking met OPcura

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om het gemeentelijk regelement aan te passen inzake het gratis aanbieden van huisvuilzakken aan Opwijkenaren met chronische incontinentie, met permanente stomaproblematiek en die nierdialyse aan huis ondergaan. Dit in kader van de nieuwe vuilzakkenregeling vanaf 2021 waarbij er minder vuilzakken op een rol worden aangeboden. 

De gemeenteraad beslist om vanaf 1 maart 2021, 3 rollen van 60 liter toe te kennen, waarbij 1 rol 10 individuele zakken bedraagt. Een rechthebbende ontvangt dan 30 individuele huisvuilzakken, dit in tegenstelling tot de 25 individuele zakken die een rechthebbende voordien mocht ontvangen.