Terug
Gepubliceerd op 21/12/2020

2020_GR_00188 - Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing - 2020 -2025 (vaststelling van het geheel Gemeente en OCMW) - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 01/12/2020 - 21:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Patrick De Smedt, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Annelies De Pauw, Luc De Ridder, Wouter Van Driessche, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katleen Biesemans

Secretaris

Katleen Biesemans

Voorzitter

Patrick De Smedt

Stemming op het agendapunt

2020_GR_00188 - Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing - 2020 -2025 (vaststelling van het geheel Gemeente en OCMW) - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Patrick De Smedt, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Annelies De Pauw, Luc De Ridder, Wouter Van Driessche, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katleen Biesemans
Stemmen voor 18
Bert De Wel, Willem De Pauw, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Els Van Gucht, Annelies De Pauw, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Wouter Van Driessche, Roland Mortier, Patrick De Smedt
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 5
Jasper Baeyens, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GR_00188 - Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing - 2020 -2025 (vaststelling van het geheel Gemeente en OCMW) - Goedkeuring 2020_GR_00188 - Meerjarenplanaanpassing - Meerjarenplanaanpassing - 2020 -2025 (vaststelling van het geheel Gemeente en OCMW) - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Alle budgetten werden aangepast volgens de gewijzigde noden. 

Het gewijzigde meerjarenplan heeft een financieel evenwicht.

Het beschikbaar budgettair resultaat is elk jaar is groter of gelijk aan nul.

De autofinancieringsmarge van het meerjarenplan in 2025 is groter of gelijk aan nul.

Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt ieder jaar meer dan € 101.000 en de autofinancieringsmarge bedraagt  in 2025 meer dan € 737.000.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 40-41 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheden gemeenteraad
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur</p>
Art. 41 §1 17° van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid gemeenteraad (niet toe te vertrouwen aan college) - dadingen
<p>Artikel 41 &sect;1 17&deg; van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het aangaan van andere dadingen dan dadingen met personeelsleden naar aanleiding van een be&euml;indiging van het dienstverband, die de gevolgen van de be&euml;indiging van het dienstverband als voorwerp hebben</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020- 2025  - gemeente en OCMW samen- goed.

Artikel 2

De gemeenteraad stelt het budget 2021 (deel gemeente en OCMW samen) vast.