Terug Andere

2024_CBS_00353 - Politieverordening - Verkeerssituatie Mechelstraat - Goedkeuring

2024_CBS_00197 - Verkiezingen 09.06.2024 - Politiebesluit aanplakkingen, publiciteit en algemene maatregelen tijdens de sperperiode - Kennisneming

2023_GR_00168 - 3Wplus Kinderopvang - Huishoudelijk reglement Het Speelhuis - Goedkeuring

2023_GR_00105 - GBS De Boot - Aanpassing schoolreglement en infobrochure - Goedkeuring

2023_GR_00106 - MOZA-IK - Aanpassing van het schoolreglement en infobrochure - Goedkeuring

2023_GR_00064 - Erkende Opwijkse sportclubs - Financiƫle ondersteuning - Subsidiereglement 2023-2025 - Goedkeuring

2023_GR_00054 - Straatgeveltuin - Gemeentelijk reglement - Goedkeuring

2023_RMW_00010 - Klachtenreglement - Wijziging algemeen reglement inzake klachtenbehandeling - Goedkeuring

2023_GR_00062 - Vrijwilligersreglement - Aanpassing en goedkeuring nieuwe gecoƶrdineerde versie - Goedkeuring

2023_GR_00059 - Klachtenreglement - Wijziging algemeen reglement inzake klachtenbehandeling - Goedkeuring

1 tot 10 van 10 resultaten